Recent Nieuws
  WO 17/05
MOTIVATIE BGB

Allen,

Vrij recent kreeg ik onderstaand bericht in mijn mailbox (motivatie daartoe) mbt het verkrijgen van meerdere aansluitingskaarten door BGB per speeldag!
Maw iedereen kan meerdere keren spelen per speeldag, waar en wanneer hij dat wil! Alleen dient u over voldoende aansluitingskaarten te beschikken!

Wie ziet nog de bomen in het bos!

Lees aandachtig onderstaande motivatie en het wordt vrij duidelijk wat de beweegredenen hiervoor zijn !

 

Betreft: motivatie meerdere aansluitingskaarten

 

De beslissing van de raad van bestuur van BGB omtrent de meerdere aansluitingskaarten per speeldag + BNV is natuurlijk niet zo maar ondoordacht genomen.

De visie hieromtrent is dat wij golfbiljarters uitnodigen zo veel mogelijk te kunnen biljarten. Met de vorige reglementering was het echter duidelijk dat er een rem stond op de aansluitingen BNV om reden dat sommigen al 2 federale aansluitingskaarten hadden. Evenmin liet de vorige reglementering toe om midweekcompetities te spelen. Vele initiatieven om meer golfbiljart te spelen tijdens de week konden bijgevolg sowieso niet  bij de Belgische golfbiljartbond weeral om dezelfde reden. Eveneens zijn er een aantal “piraat”verbonden die nooit een overstap naar BGB zouden overwegen want het merendeel van hun aangesloten spelers zijn reeds meerdere malen aangesloten bij BGB.

Het is en zal nooit de bedoeling van de raad van bestuur zijn om verbonden in moeilijkheden te brengen of trouwe verbondsspelers te benadelen. Neen in tegendeel, de deelname tot verbondskampioenschappen wordt beperkt tot 1 deelname + BNV per speler, ongeacht het aantal aansluitingskaarten. Eveneens staat het de verbonden vrij zelf in hun huishoudelijk reglement interne maatregelen te voorzien voor zover ze niet indruisen tegen de BGB-reglementering natuurlijk.

Het is onze taak als raad van bestuur om open te staan voor de initiatieven die genomen worden om onze golfbiljartsport te promoten en de kans op “overleving” te verlengen zodat nog velen na ons de kans hebben deze mooie hobby te beoefenen. Niettegenstaande de vrijdag-competities in de verbonden  en de nationale competitie voor ons prioritair zijn, is het eveneens onze wens zo veel mogelijk competities midweek of weekend te mogen verwelkomen bij BGB.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de raad van bestuur

 

Nick De Groote                                                                                                          Valentin Noten  

Secretaris BGB                                                                                                            Voorzitter BGB

                                                               

  VR 24/03
KAMPIOENSCHAPPEN 2017

Korte reactie op fb berichten!

Daar ik geen fb'er ben (ook niet anoniem zoals de ombudsman claimt) wil ik langs deze weg een korte reactie geven op deze fb berichten!
Als je mijn onderstaand bericht leest denk ik niet dat ik iemand van het bestuur verwijt van onregelmatigheden! Het zijn enkel vaststellingen!
Ik heb alle info gevolgd en gelezen op de website van Steven, zijn dit leugens of onwaarheden? Iedereen kan dit nachecken!
Trouwens ik schrijf dat ik gezien heb dat het goed was! 
Dat je wilt teruggrijpen naar de kampioenschappen van vorig jaar te ZINGEM ??? Ik was toen ook niet  verantwoordelijk voor de inschrijvingen! Ik had er de verantwoordelijke wel attent op gemaakt! Zonder gevolg evenwel!

Tot zover

 

Beste,

Met de voorbije verbondskampioenschappen 2017 vzw GEOZ waren we te gast in het mooie, landelijke  URSEL! URSEL vooral bekend voor zijn prachtig domein Het  Drongengoed en ook voor zijn militair vliegveld! Na enkele mislukte pogingen,  maar via overleg met het gemeentebestuur en de cultuurraad van Knesselare kon ik uiteindelijk bekomen dan vzw GEOZ  10 dagen kon gebruik maken van feestzaal De Katerhoek!  Een zaal met mooie infrastructuur welk zich uitstekend leent voor dergelijk tornooi! Ik was content dat dit mocht plaatvinden in mijn Ursel!
Jammer genoeg kon ik het tornooi niet live volgen dit wegens een medisch ingreep! Maar via sociale media en website kon ik het toch volgen! Enkel op de finale dag kon ik toch effen aanwezig zijn en zag dat het goed was! Toch enkele bemerkingen hieromtrent:
     - zeer veel ploeggenoten of clubgenoten werden in de 1ste ronde tegen elkaar uitgeloot!  Dit zowel in de individuele als in duo-wedstrijden!
       (Toeval ?)
     - bepaalde spelers konden zonder wedstrijd te spelen zich plaatsen voor finaledag!
     - enkele spelers welke vermeld waren op de inschrijvingsfile (op website 01/03 gepubliceerd) zijn echter niet terug te vinden in de wedstrijduitslagen!
     - daartegenover staan er 24 spelers vermeld  in de wedstrijduitslagen welke evenwel niet terug te vinden zijn op de inschrijvingsfile ! (niet ingeschreven? Ter plaatse ingeschreven?)
     - meest frappante is wel het feit dat de vice-kampioen bij de veteranen laag nog steeds een oude glorie laag is! (geen controle?) Wat met benadeelde veteranen laag?
     - vele negatieve reacties waren er ook dat er een competitiewedstrijd (was pas voorzien op 01/04/2017) tussen Oud Gemeentehuis en Den Tell C doorging tijdens de kampioenschappen in de feestzaal KATERHOEK te URSEL!  3à4 weken voor voorziene datum! Moeilijk te begrijpen dat vzw GEOZ dit toelaat daar tijdens kampioenschappen de competitie 2 weken opgeschort wordt en er geen competitie gespeeld mag worden! Ook zegt het reglement,  indien wedstrijd niet kan doorgaan in thuislokaal de wedstrijd dient omgewisseld te worden! Indien ook dit niet kan doorgaan (wat hier NIET het geval was) dan dient vzw GEOZ een andere, neutraal LOKAAL (!) aan te duiden! BC DEN TELL  heeft niet de kans gehad de wedstrijd in hun  lokaal te laten doorgaan! Ook het gebruikelijke boterhammetje tijdens de wedstrijd werd hen niet gegund zowel niet door Oud Gemeentehuis als niet door vzw GEOZ!
Blijkbaar willen bepaalde clubs dikke nek opzetten en hiermee in de picture komen! (vorig jaar ook Oud Gemeentehuis <> ’t Zwaantje tijdens O VL kampioenschappen!) Begrijpe wie kan!

 

PS! Ik blijf positief maar wens duidelijkheid ! Ze noemen het transperantie !
 

  VR 17/03
LEVEN GAAT VERDER

Beste vrienden,

Na een paar weken van rust en bezinning, en ook na een weekje revalidatie na een medische ingreep wil ik mij nogmaals tot jullie richten! Het kwam inderdaad hard aan op dergelijke manier mijn passionele hobby, waar ik mij toch 17 jaar heb voor ingezet, te moeten afstaan! Toch wil ik mij positief opstellen met de gedachte dat er zich nu nieuwe uitdagingen aanbieden, of tijd is voor nieuwe mogelijkheden  in mijn verdere leven!
Vooreerst wil ik alle leden welke mij tot op het laatste moment  van het uitoefenen van mijn mandaat als lid RvB vzw GEOZ gesteund (AV dd. 25/02/17) hebben van harte bedanken! Ook wil ik de vele mensen die hun dankbetuiging overmaakten na mijn ontslag ook van harte bedanken! Jullie steun was mij een hart onder de riem!
Uit respect voor alle GEOZ-leden, en uit zelfrespect, heb ik mij niet willen verlagen tot het niveau van de GEOZ-voorzitter en/of  van een werkend lid (ex GEOZ-voorzitter) op de AV van 25/02/17, met het aanhalen van grove leugens en kleine mans praat! Iemand in het openbaar verwijten van diefstal, zonder ook maar één afdoend bewijs, is het laagste van het laagste, marginaal ! Ik ga zeker niet ontkennen dat wanneer ik in opdracht van vzw GEOZ op baan was een koffie gedronken heb op rekening van vzw GEOZ!  Een gebruik door meerdere bestuursleden toegepast! Op één van de laatste vergaderingen RvB vzw GEOZ heb ik vernomen via een ex-collega dat een bestuurslid s’zomers km-vergoeding aanrekent  vanaf zijn vakantieverblijf! ( ipv bij zich thuis!)
Ik ben ook heel tevreden, ik moet zeggen het  charmeert mij, dat de website welke ik een 5-tal jaren geleden ontwierp, een verder leven beschoren is ! Zij het evenwel een gehackte of een gekopieerde versie!  Ik weet dat de originele versie over  meer functionaliteiten beschikt (tov kopie)evenwel niet allen zichtbaar,  reden waarvoor ik deze verder online laat staan! Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen moesten de verantwoordelijken van alle clubs/ploegen de wedstrijdbladen van de 5 resterende wedstrijden in de lopende competitie ook op deze website willen ingeven! Dit om de database voor het seizoen 2016-2017 te vervolledigen! Dank vooraf daarvoor!
Heel zeker heb je gemerkt dat ik de vroegere, oudere website offline heb geplaatst daar deze geen toegevoegde waarde meer had! Alle info (+foto’s) blijft evenwel beschikbaar!
In de voorbije periode heeft vzw GEOZ er altijd naar gestreefd de statuten, de reglementen, de gemaakte  afspraken nauwlettend te laten volgen door zowel clubs, ploegen, leden, en ook door bestuur vzw GEOZ zelf, daar dit dan ook de enige en juiste manier is om succesvol te zijn en ook om respect af te dwingen tov elkaar! Dank zij de discipline van iedereen is vzw GEOZ  daar ook in geslaagd en groot geworden! Dank daarvoor!
Wel heb ik het laatste jaar evenwel moeten vaststellen dat bepaalde mensen binnen de RvB vzw GEOZ de andere weg opgaan en alles en nog wat willen veranderen! Statuten, reglementen, afspraken worden aangepast om problemen, conflicten  op  te lossen! Dit kan men moeilijk democratisch beleid noemen, maar veeleer het ontlopen van de verantwoordelijkheid! Reglementen zijn er nu eenmaal om gerespecteerd te worden!
Verder wens ik de huidige bestuursploeg nog alle succes toe  in het verder leiden van ons verbond vzw GEOZ. Een mooi, groot en financieel gezond verbond maar succes bestendigen wordt  wellicht de zwaarste opdracht! Dit zal en moet ook wel lukken, alleen al voor leden die dit zeker verdienen!

F.Cooreman

  MA 30/01
Welkom

Welkom op onze nieuwe website http://new-geozbiljart.be

Dit is een actieve website, en het is de  bedoeling dat alle ploegen zelf hun wedstrijdblad ingeven. Na ingave worden alle klassementen real-time aangepast.

Nog enkele ploegen dienen een verantwoordelijke aan te duiden waarna deze een code ontvangt om te kunnen inloggen.

 

Freddy Cooreman